Kontakt

Postadresse:

Foreningen Scenesnakk
Olavshallen
PB 611
7406 Trondheim

Prosjektleder:

Stian Lundberg

E-post:

stian@scenesnakk.no